Oratoryo (Silid Dasalan) ng Mapaghimalang Medalya


55846 Total of Candles until now  
389 Burning at the moment  
306 Candles forever  

Ang librong “Mother of God, Heed My Request” (Ina ng Diyos, Dinggin Mo Po ang Aking Kahilingan)

Ang lahat ng mga hiling ay itatala sa aklat ng Dambana ng Mapaghimalang medalya, na pinamagatang “Mother of God, Heed My Request.” Ang librong ito ay lubos na compidensyal at ang lahat ng impormasyon dito ay protektado.

Ang mga Misa at dasal sa Komunidad ng Dambana ng Mapaghimalang Medalya ay isasakatuparan para sa mga intensyones na naitala sa mga panahon na nakasindi ang inyong kandila (7 o 30 araw.)

Sindihan ang 7-araw na kandila Sindihan ang 30-araw na kandila at makatanggap ng Mapaghimalang Medalya na binasbasan ng isang pari Sindihan ang 30-araw na kandila para sa isang kaibigan na matinding nangangailangan ng grasya o biyaya