Oratoryo (Silid Dasalan) ng Mapaghimalang Medalya


47384 Total of Candles until now  
438 Burning at the moment  
306 Candles forever  

Der Hl. des Tages

30. Mai 2020

Zünden Sie eine Kerze im Oratorium der Wundertätigen Medaille zu Ehren des Hl. des Tages!Sindihan ang 30-araw na kandila at makatanggap ng Mapaghimalang Medalya na binasbasan ng isang pari
Burn your Perpetual Candle

Anumang abuloy ay aming pinauunlakan!

Impormasyon ng Bangko

Bank: BAWAG - PSK

Bank address: Georg-Coch-Platz 2 - 1010 Vienna - Austria

Pangalan ng account na ito: Österreichische Jugend C.G.D.R.

Address ng asosasyon: Gußhausstraße 10/19B - 1040 Vienna – Austria

Account number: 92 067 116

Code of the bank in Austria: 60 000

BIC (SWIFT): BAWAATWW

IBAN: AT 816 000 000 0 92 067 116

Layunin ng Abuloy *: Oratoryo ng Mapaghimalang Medalya

* Sa pagpupuno ng pormularyo ng bangko, mangyaring pakisiguraduhing ilagay ang layunin ng inyong abuloy,. Ito lamang ang tanging paraan upang mailagak namain ang abuloy para sa Oratoryo.


 

Young Austrians for a Christian Civilization

Gußhausstraße 10/19B - 1040 Vienna - Austria

Tel: 0043 (0)1/504 69 64-24 - Fax: 0043 (0)1/504 69 64-20

www.oratorium.die-wundertaetige-medaille.at - office@oestjugend.at

Bank Account Number PSC 92,067,116 BLZ 60 000

Association register number, ZVR: 131933357 - Protection of Personal Data Registration Number in Austria, DVR: 1070258 - Value Added Tax Identification Number, VAT: ATU 48 60 07 04