Oratorium Cudownego Medalika


55598 Total of Candles until now  
410 Burning at the moment  
306 Candles forever  

If you forgot your password, then write down your e-mail address below, and you will receive an e-mail with the proper instructions to reset it.

 

Austriacka Młodzież w Służbie Wspólnoty Kultury Chrześcijańskiej w Obszarze Języka Niemieckiego

Gußhausstraße 10/19B - 1040 Wien - Österreich

Telefon: 0043 (0)1/504 69 64-24 - Telefax: 0043 (0)1/504 69 64-20

www.oratorium.die-wundertaetige-medaille.at - office@oestjugend.at

Dane konta bankowego: BAWAG PSK nr konta 92 067 116 - kod bankowy 60 000

Numer Centralnego Rejestru Stowarzyszeń: 131933357 ­ Numer Rejestru Danych Osobowych: 1070258 ­ Numer identyfikacji podatkowej: ATU 48 60 07 04